oFaygo

ヒップホップニュース

2022年XXLフレッシュマン・サイファー:SoFaygo, Doechii, KayCyy, Saucy Santanaが熱いパフォーマンス!

こんにちは、ヒップホップファンの皆さん!今回は、もう一つの2022年XXLフレッシュマン・サイファーをご紹介します。SoFaygo, Doechii, KayCyy, Saucy Santanaといった期待の若手ラッパーが集ま...